Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Paper Viewports
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Τα viewports στο Paper Space (layouts) είναι παράθυρα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες απόψεις του σχεδίου σε όποια κλίμακα επιθυμούμε. Παρ' όλο που είναι η λύση για τελικές εκτυπώσεις, έχω την εντύπωση πως οι περισσότεροι χρήστες αγνοούν τελείως τη χρήση τους και εκτυπώνουν κατ' ευθείαν από το Model Space. Για όσους πάντως δεν γνωρίζουν την εκτύπωση από τo Paper Space (τα Layouts δηλαδή), υπάρχει το σχετικό θέμα στη σελίδα  εδώ.

Υπάρχουν διάφορες εντολές για γρήγορο χειρισμό των paper viewports, οι οποίες καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες της τελικής εκτύπωσης ενός σχεδίου, κερδίζοντας αρκετό χρόνο, ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων σχεδίων με πολλά φύλλα. Π.χ. σε ένα viewport μπορούμε να μετακινήσουμε το view (μπαίνοντας σε MODEL κατάσταση) αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το τοποθετήσουμε με ακρίβεια ως προς το περίγραμμα του (το περίγραμμα ανήκει στο PAPER, ενώ εμείς μετακινούμε το view στο MODEL).

Ολες οι εντολές για τα viewports που περιγράφονται στη συνέχεια λειτουργούν μόνο στο PaperSpace (σε ένα Layout δηλαδή). Η συμπεριφορά τους είναι ανάλογη. Δηλαδή, αν βρισκόμαστε σε Modelspace (TILEMODE=1) δεν γίνεται τίποτε, όπως επίσης σε Paperspace (TILEMODE=0) και δεν υπάρχει ήδη κάποιο viewport. Αν υπάρχει μόνο ένα viewport τότε η ενέργεια αυτόματα γίνεται σε αυτό.
Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα viewports στο Paperspace, τότε ζητά να επιλεγεί κάποιο.
Αν βρισκόμαστε σε paperspace αλλά σε model view μέσα σε ένα viewport, τότε επιλέγεται αυτόματα.

Δημιουργία pvport με κλίμακα

Εντολή: nvp.
Δημιουργείται ένα viewport δείχνοντας μια περιοχή μέσα σε ένα άλλο υπάρχον viewport. Επομένως πρέπει να υπάρχει ήδη ένα viewport σε κάποιο layout για να δημιουργήσουμε ένα νέο. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:
PaperSpace ViewPort
Σε ένα layout υπάρχει ήδη ένα viewport Α που δείχνει όλο το σχέδιο που υπάρχει στο modelspace. Με την εντολή αυτή έχει σχεδιαστεί ένα νέο viewport από κάτω B, επιλέγοντας απλά τις δυο γωνίες του κόκκινου πλαισίου οδηγού που υπάρχει από πάνω (είναι μια Polyline), δίνοντας την κλίμακα του και το σημείο που θα σχεδιαστεί στο paperspace. Σχεδιάζεται ακριβώς στις διαστάσεις του πλαισίου και περικλείει ακριβώς την περιοχή που δείχνει. Είναι σαν να κόβεις δηλαδή μια επιθυμητή περιοχή. Βέβαια στο παράδειγμα αυτό και τα δυο viewports έχουν την ίδια κλίμακα, γι' αυτό το νέο viewport εμφανίζει τα ίδια περιεχόμενα που περικλείει το πλαίσιο οδηγός. Αν στο νέο viewport καθορίζαμε διαφορετική κλίμακα, θα έδειχνε ανάλογα, μεγαλύτερη ή μικρότερη περιοχή.

Αφού επιλεγεί κάποιο viewport πάνω στο οποίο θα προσδιοριστεί και η επιθυμητή περιοχή, ζητά την κλίμακα που θα έχει το νέο viewport και το σημείο εισαγωγής του (το κάτω αριστερό του σημείο). Η κλίμακα που ζητά είναι αυτή που θέλουμε να εκτυπωθεί (1:1000, 1:500 κ.λ.π.) και ΟΧΙ ο συντελεστής κλίμακας που εμφανίζει το AutoCad στα Properties. Δίνουμε δηλ. ένα νούμερο 1000, 500, κ.λ.π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To AutoCad μετρά πάντα τον συντελεστή κλίμακας ενός viewport ως το πηλίκο του ύψους του viewport στο paperspace, διά του ύψους που εμφανίζεται μέσα σ' αυτό, σε σχεδιαστικές μονάδες του modelspace. Δηλαδή αν επιλέξετε ένα viewport και στο πεδίο Custom Scale στα Properties φαίνεται ένα νούμερο ας πούμε 5.0 σημαίνει πως αν μετρήσετε το ύψος ενός viewport και είναι 300, τότε το ύψος του View που εμφανίζεται μέσα θα είναι 300/5 = 60 σχεδιαστικές μονάδες (60m αν κάθε μια αντιπροσωπεύει 1m). Η κλίμακα δε του συγκεκριμένου σχεδίου, όπως την καταλαβαίνουμε εμείς, θα είναι 1000/5 = 200 (1:200).

 

Ακριβής μετακίνηση (pan) στο view ενός pvport

Εντολή: pvp.
Η εντολή ζητά να προσδιοριστεί ένα σημείο (του model space μέσα στο επιλεγμένο viewport), το οποίο θα συμπέσει με τη κάτω αριστερή του γωνία.

 

Περιστροφή στο view ενός pvport

Εντολή: vptwist.
Γρήγορη περιστροφή στο view ενός viewport, με κέντρο αυτό που ήδη έχει.

 

Πάγωμα - επαναφορά (freeze - thaw) των layers ενός pvport

Υπάρχουν τρεις εντολές, που εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω.
vpfrset, vpfr, vpth

Εντολή: vpfrset.
Σε ένα viewport είναι δυνατόν να παγώσουμε, ειδικά γι' αυτό, όσα layers επιθυμούμε. Στο σχέδιο μας αυτά θα συνεχίσουν να είναι ορατά (π.χ. στο model ή σε άλλο viewport). Η διαδικασία στο autocad είναι λίγο χρονοβόρα. Πρέπει να περάσεις σε modelspace στο viewport και να επιλέξεις από τη λίστα των layers εκείνα που θα παγώσουν, κάνοντας κλικ στο ανάλογο εικονίδιο που είναι ειδικά για τα viewports (όχι το κανονικό freeze). Αν υπάρχουν πολλά viewports και layouts, τότε πραγματικά χρειάζεται αρκετή δουλειά.
Με την εντολή αυτή καθορίζουμε μια λίστα layers, η οποία θα εφαρμοστεί σε όποιο viewport επιλεχθεί μεταγενέστερα. Η λίστα αυτή παραμένει, μέχρι να την αλλάξουμε, οπότε είναι συνεχώς διαθέσιμη.

Η εντολή εμφανίζει μήνυμα με τις παρακάτω επιλογές:
Επέλεξε τα layers από: [0]Viewport [1]Λίστα [2]Αντικείμενα:

Επιλογή 0: Επιλέγουμε ένα υπάρχον viewport που έχει παγωμένα layers. Αυτά θα μπουν στη λίστα για freeze, στα επόμενα viewports που θα επιλέξουμε.

Επιλογή 1: Εμφανίζεται παράθυρο με δύο λίστες. Στην αριστερή είναι όλα τα Layers του σχεδίου μας. Όσα επιλέξουμε εκεί, θα περάσουν στη δεξιά λίστα και θα είναι αυτά που θα παγώσουν στα επόμενα viewports που θα επιλέξουμε.

Επιλογή 2: Με την επιλογή αυτή πρέπει να βρισκόμαστε σε model κατάσταση στο viewport, γιατί πρέπει να επιλέξουμε αντικείμενα, των οποίων τα layers θα παγώσουν. Εμφανίζει τις παρακάτω αυτονόητες επιλογές:

[0]Επαναπροσδιορισμός [1]Προσθήκη [2]Αφαίρεση:
Μετά από αυτό ζητά να επιλεχθούν τα αντικείμενα, που θα καθορίσουν τη λίστα των layers.

Εντολή: vpfr.
Με αυτή την εντολή παγώνουμε σε κάποιο viewport τα layers που υπάρχουν στη λίστα, που έχουμε ήδη καθορίσει, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Επιλέγουμε το viewport και άμεσα γίνεται freeze σε όλα τα layers της λίστας.

Εντολή: vpth.
Επαναφέρει σε viewports όσα layers υπάρχουν παγωμένα.

 

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip