@ Επικοινωνία
Συντεταγμένες Viewport σε Layout

Τα viewports στο Paper Space (layouts) είναι παράθυρα, τα οποία παρουσιάζουν διάφορες απόψεις του σχεδίου σε όποια κλίμακα επιθυμούμε. Παρ' όλο που είναι η λύση για τελικές εκτυπώσεις, έχω την εντύπωση πως οι περισσότεροι χρήστες αγνοούν τελείως τη χρήση τους και εκτυπώνουν κατ' ευθείαν από το Model Space. Για όσους πάντως δεν γνωρίζουν την εκτύπωση από τo Paper Space (τα Layouts δηλαδή), υπάρχει το σχετικό θέμα στη σελίδα  εδώ.

PaperSpace ViewPort

Η εφαρμογή viewports σχεδιάστηκε για να καλύψει ακριβώς τις ανάγκες της τελικής εκτύπωσης ενός σχεδίου και είναι χρησιμότατη, ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων σχεδίων που πρέπει να χωριστούν σε επί μέρους φύλα. Περιέχει 3 εντολές (βλέπε και συνημμένο αρχείο βοήθειας) και όλες βέβαια αναφέρονται στο PaperSpace (σε ένα Layout δηλαδή).

Χρησιμοποιήστε τις για να:
  1. Δημιουργήσετε γρήγορα ένα νέο viewport στην κλίμακα που θέλετε
  2. Μετακινήστε το με ακρίβεια, ώστε η αρχή των συντ/νων να είναι σε κάποιο επιθυμητό σημείο
  3. Σχεδιάστε με ένα κλικ τις συντεταγμένες Model Space γύρω του.

 

Εφαρμογές που περιέχονται στο αρχείο migetam.zip

Download Download migetam.zip