@ Επικοινωνία
Ενημερώσεις εφαρμογών

26/7/2020
Κατεβάστε το αρχείο που περιέχει τη νέα βελτιωμένη έκδοση για τη μετατροπή κειμένων του DOS σε Windows.
Αλλαγές
- Σε αυτή την έκδοση πρέπει να επιλεγεί ένα κείμενο text (όχι mtext), ή attribute σε block με το προβληματικό style. Τα αποτελέσματα της μετατροπής φαίνονται άμεσα στο παράθυρο που θα ανοίξει για να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος μετατροπής.
- Υπάρχει διόρθωση και στα TEXT των blocks. Επίσης το block με το προβληματικό style, διορθώνεται ακόμη και στον ορισμό του με το τρέχον style στη θέση του. Στη προηγούμενη έκδοση υπήρχε διόρθωση μόνο στις εισαγωγές και όχι στον ορισμό του block.

30/4/2020
Κατεβάστε το αρχείο migetam.rar και αντικαταστήστε τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που έχετε την εφαρμογή MiGeTam.
Διορθώσεις
Σε κάποια αρχεία υπήρχε κυκλική αναφορά με αποτέλεσμα να μη τα φορτώνει το autocad.
Ενημερώθηκε η εντολή εισαγωγής εικόνας με γεωαναφορά, ώστε να δέχεται τιμές ακόμη και για παραμόρφωση (εναπόκειται στο autocad αν και πως θα την εισάγει).