@ Επικοινωνία
Ενημερώσεις εφαρμογών

30/4/2020
Κατεβάστε το αρχείο migetam.rar και αντικαταστήστε τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που έχετε την εφαρμογή MiGeTam.
Διορθώσεις
Σε κάποια αρχεία υπήρχε κυκλική αναφορά με αποτέλεσμα να μη τα φορτώνει το autocad.
Ενημερώθηκε η εντολή εισαγωγής εικόνας με γεωαναφορά, ώστε να δέχεται τιμές ακόμη και για παραμόρφωση (εναπόκειται στο autocad αν και πως θα την εισάγει).