Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Στοίχιση κειμένων μιας γραμμής (ΤΕΧΤ)

Για να έχετε μορφοποιημένο ένα κείμενο πολλών γραμμών στο AutoCad, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την εντολή mtext (MultiLine Text). Έλα όμως που όλοι έχουμε σχέδια (συνήθως παλαιότερα) με κείμενα μιας γραμμής. Πως γίνεται λοιπόν να στοιχηθούν αυτά σωστά? Οι πιο πολλοί το κάνουν με το μάτι, γιατί άντε τώρα να κάθεσαι να πιάνεις το κάθε σημείο εισαγωγής του κειμένου και με τα φίλτρα .Χ .Υ και .Ζ να τα φέρνεις στη σωστή θέση!

Υπάρχουν 3 εντολές για στοίχιση κειμένων μιας γραμμής (ΤΕΧΤ).

  1. Μια για κατακόρυφη τοποθέτηση των κειμένων
  2. Μια δεύτερη για οριζόντια τοποθέτηση των κειμένων και
  3. Μια τρίτη που στοιχίζει όσα κείμενα επιλεγούν με μια γραμμή ή με μια πλευρά μιας LWPolyline που θα επιλεγεί, χωρίς να αλλάζει το σημείο εισαγωγής τους.

Διαβάστε το αρχείο βοήθειας για τις εντολές (text.chm)

Text Align
Διάλογος κατακόρυφης στοίχισης κείμενων μιας γραμμής

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip