@ Επικοινωνία
Λογισμικό - Εφαρμογές
Group Notes (GNotes)
Πρόγραμμα ομαδοποίησης σημειώσεων, εγγράφων, επαφών κ.λ.π.
 
  Εφαρμογές για μηχανικούς
Εφαρμογή δημιουργίας και διαχείρησης μηκοτομών σε περιβάλλον AutoCad

Υδραυλικοί υπολογισμοί ανοικτών και κλειστών αγωγών

acad tools Εφαρμογές Autocad
Μικρές εφαρμογές στο AutoCad, αλλά μεγάλες σε χρησιμότητα
 
  Autolisp Functions
Functions γενικής χρήσης Autolisp/Visual Lisp σε πηγαίο κώδικα.
Για όσους θέλουν να επεκτείνουν την λειτουργικότητα του AutoCad
Autolisp
Excel Εφαρμογές Excel
Διαφόρων ειδών εφαρμογές σε υπολογιστικά φύλλα

  Εφαρμογές Word
Διαφόρων ειδών εφαρμογές σε περιβάλλον Word
Word