Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Πίνακας συντεταγμένων

Δημιουργείστε ένα πίνακα συντεταγμένων με την εντολή ptab. Λειτουργεί με points ή polylines (2d, 3d).

Ανάλογα με το τι θα επιλέξετε, δημιουργείται και ο κατάλληλος πίνακας (αντικείμενο table). Αν είναι 2d polyline, θα υπάρχουν μόνο συντ/νες Χ,Υ, διαφορετικά θα υπάρχει και η Ζ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε πίνακα μόνο με συντ/νες, ή εμβαδομέτρηση, όπου δεν αναγράφονται τα υψόμετρα παρά τα μήκη των πλευρών.

Αφού δημιουργηθεί ο πίνακας, μπορείτε να διορθώσετε την επικεφαλίδα του, αφού εκεί η εφαρμογή γράφει γενικά πράγματα, μόνο και μόνο για να υπάρχει. Γενικά, μετά την δημιουργία, μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα στον πίνακα. Από το πλάτος των στηλών, μέχρι το ύψος των γραμμών ή τα περιεχόμενα του, έτσι όπως σας βολεύει.

Η εντολή ζητά να καθοριστούν 3 παράμετροι. Το ύψος των γραμμάτων, το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θα αναγραφούν για τις συντ/νες και το σημείο εισαγωγής του πίνακα. Το ύψος των γραμμάτων έχει να κάνει με την κλίμακα που θα εκτυπώσετε. Εγώ επειδή εκτυπώνω από τα layouts και με κλίμακα πάντα 1:1, ακολουθώ την εξής πρακτική. Δίνω ύψος γραμμάτων 2.5, που σημαίνει ότι θα εκτυπωθούν 2.5 mm και αφού δημιουργηθεί ο πίνακας σε ένα οποιοδήποτε σημείο, δεν έχει σημασία που, κάνω cut όλο τον πίνακα και paste στο layout εκτύπωσης.

Συμβουλή. Αν επιλέξετε μια polyline και ο πίνακας που θα δημιουργηθεί έχει τα σημεία σε αντίστροφη σειρά απ' ότι περιμένετε, δεν έχετε παρά να τον διαγράψετε και με την εντολή plrev να αντιστρέψετε τα σημεία της και να τον ξαναδημιουργήσετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip