Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Polylines

Αν δουλεύετε πολύ με polylines (2D, 3D), τότε θα σας φανούν πολύ χρήσιμες οι εντολές που περιέχει η εφαρμογή polylines. Αντί να περνάτε από ένα σωρό επιλογές της εντολής pedit του autocad, έχω δημιουργήσει μερικές για τις ποιο κοινές από αυτές, συν κάποιες επί πλέον που μπορεί να φανούν χρήσιμες.

Οι εντολές είναι κοινές και για τα 2 είδη (2D, 3D) εκτός από αυτές που εφαρμόζονται μόνο στο ένα (π.χ. η καμπύλωση εφαρμόζεται μόνο σε 2D polyline). Κάποιες εντολές δουλεύουν και με lines (π.χ. η αναστροφή των συντ/νων).

Εχει δημιουργηθεί ειδική μπάρα εργαλείων (toolbar) για τις περισσότερες εντολές. Οι υπόλοιπες βρίσκονται στο μενού MiGeTam > Polylines.

polylines

Για όσους έχουν την παλαιότερη έκδοση.
Οι εντολές έχουν αλλάξει και το πρόθεμα lw που είχαν (π.χ. lwa, lwi), έχει γίνει pl (π.χ. pla, pli).
Η εντολή lwj έχει αφαιρεθεί. Χρησιμοποιήστε την Join του autocad.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip