@ Επικοινωνία
Εφαρμογές για Μηχανικούς

AMiko (Εφαρμογή Autocad)
Σχεδίαση-Διαχείριση Μηκοτομών

tb_amiko

Amiko

Χαρακτηριστικά

 • Σχεδίαση μηκοτομής με πολλούς τρόπους.
  1. Από αρχείο συντεταγμένων Χ,Υ,Ζ (ή Κωδικός,Χ,Υ,Ζ)
  2. Από μια 3D polyline
  3. Από ειδικά διαμορφωμένο αρχείο ASCII με αποστάσεις μεταξύ
  4. Από αποστάσεις μεταξύ μέσα από το πρόγραμμα
  5. Με εισαγωγή από άλλο αρχείο μηκοτομών
  6. Από μια light weight polyline (2D). Η συντ/νη Υ παριστά το υψόμετρο.
  7. Από αντιγραφή μιας άλλης υπάρχουσας μηκοτομής
 • Πλήρης έλεγχος και διαχείριση κάθε στοιχείου της μηκοτομής
 • Δημιουργία - διαχείριση μέσα από το πρόγραμμα (αλλά και έξω), πινακιδίου στοιχείων
 • Σχεδίαση σε οποιεσδήποτε κλίμακες
 • Διασύνδεση άλλων αντικειμένων του AutoCad, ώστε να ακολουθούν την σχεδίαση ανάλογα με τις κλίμακες
 • Δημιουργία καταρρακτών (αλλαγή ορίζοντα) σε οποιοδήποτε σημείο, για τις ανάγκες εκτύπωσης
 • Μαζική ονομασία - μετονομασία διατομών
 • Αναστροφή των σημείων, οποιαδήποτε στιγμή
 • Διάφορα χρήσιμα εργαλεία μέτρησης και σχεδίασης
 • Υπολογισμός εκσκαφών κατά ζώνες (βάθη) που θα οριστούν και εξαγωγή σε αρχείο CSV

Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση και δείτε πως λειτουργεί. Είναι πλήρως λειτουργική, εκτός του ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα μηκοτομή (εκτός της αντιγραφής μιας υπάρχουσας). Ανοίξτε το αρχείο "test.mil" που τη συνοδεύει και διαμορφώστε το κατά βούληση. Συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.

ΝΕΟ. Στο αρχείο Amiko-Demo.zip προστέθηκε ένα αρχείο για αυτόματη εγκατάσταση της εφαρμογής. Αφού ανοίξετε το autocad, φορτώστε το αρχείο amsetup.lsp μέσω της εντολής appload (και μόνο αυτής, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει εγκατάσταση). Πληκτρολογήστε appload και στο παράθυρο που θα ανοίξει μετακινηθείτε στο φάκελο που έχετε αποσυμπιέσει τα αρχεία του Amiko, επιλέξτε το αρχείο amsetup.lsp, πατήστε το πλήκτρο "Load" και μετά "Close". Στη command line θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η εφαρμογή είναι έτοιμη. Πληκτρολογήστε "autosetup" για εγκατάσταση".
Πληκτρολογήστε autosetup και θα εμφανιστεί στο autocad το μενού Amiko και οι toolbars με όλες τις εντολές. Στο παράθυρο κειμένου που θα ανοίξει, εμφανίζεται μια αναφορά για το τι ακριβώς και που έγιναν οι κατάλληλες καταχωρήσεις, για να μπορεί το autocad να το βρίσκει και να το φορτώνει αυτόματα.

download Download Amiko-Demo

Pipes (αυτόνομη εφαρμογή)
Υπολογισμοί κλειστών και ανοικτών αγωγών

Πρόγραμμα υπολογισμού των υδραυλικών στοιχείων για αγωγούς υπό πίεση (κλειστών) με την μέθοδο Darcy-Weisbach και αγωγών με ελεύθερη ροή (ανοικτών) με την μέθοδο Gauckler-Manning-Strickler.

Χαρακτηριστικά

 • Δημιουργία πολλών καρτελών, για κάθε είδος αγωγών
 • Πίνακας αποτελεσμάτων
 • Θέση σημειώσεων
 • Ευκολία εισαγωγής δεδομένων
 • Εισαγωγή διαμέτρων αγωγών και συντελεστών τραχύτητας από αρχεία csv
 • Επιλογή μονάδων παροχής κατά βούληση
 • Αποθήκευση υπολογισμών σε αρχείο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε αρχείο csv
 • Παραμετροποιήσιμο
 • Διάφορες άλλες χρήσιμες λειτουργίες
 • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση (είναι portable).

Το πρόγραμμα συνοδεύεται με αρχεία csv με διαμέτρους από διάφορους κατασκευαστές, όπως επίσης και με αρχεία βασικών συντελεστών τραχύτητας. Τα αρχεία αυτά μπορούν να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν εύκολα, με ένα επεξεργαστή κειμένου όπως το Notepad (όχι το Word. Ένας πολύ καλός επεξεργαστής κειμένου που διατίθεται ελεύθερα είναι ο Notepad++). Επίσης μπορείτε να τα επεξεργαστείτε με το Excel και να τα αποθηκεύσετε πάλι σαν csv.

downloadDownload Pipes