Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Εικόνες με γεωαναφορά

Εντολή: georefin Εισαγωγή εικόνας με γεωαναφορά
Εντολή: georefout Δημιουργία αρχείου γεωαναφοράς από εικόνα.

Πληροφορία
Οι γεωαναφερμένες εικόνες συνοδεύονται από ένα αρχείο ASCII με πληροφορίες σχετικές με τις συντεταγμένες, την κλίμακα και την περιστροφή της εικόνας. Αυτό το αρχείο έχει πάντα την ίδια ονομασία με την εικόνα και επέκταση ανάλογη με το είδος της εικόνας. Π.χ. αν είναι το αρχείο της εικόνας είναι image1.tif, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.tfw, αν είναι image1.jpg, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.jgw, αν είναι image1.png, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.pgw κ.ο.κ.

Εισαγωγή εικόνας

Δώστε την εντολή georefin (ή επιλέξτε τη από το μενού ή την toolbar). Αν βρεθεί αρχείο γεωαναφοράς στον ίδιο φάκελο με την εικόνα που θα επιλεγεί, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του, διαφορετικά η εισαγωγή ακυρώνεται.

Δημιουργία αρχείου γεωαναφοράς από εικόνα

Δώστε την εντολή georefout (ή επιλέξτε τη από το μενού ή την toolbar) και επιλέξτε μια εικόνα. Θα δημιουργηθεί στον ίδιο φάκελο με αυτήν ένα αρχείο γεωαναφοράς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip