@ Επικοινωνία
Μετατροπή συντ/νων ΕΓΣΑ87 <-> WGS84
Η εφαρμογή EGSA87kml μετατρέπει συντεταγμένες από το ελληνικό σύστημα ΕΓΣΑ87 στο παγκόσμιο σύστημα WGS84 και αντίστροφα. Εισάγει στο autocad αρχεία του Google Earth (kml, kmz) και εξάγει kmz αρχεία από αντικείμενα autocad.

Για την μετατροπή των συντ/νων χρησιμοποιήθηκε ο πηγαίος κώδικας σε C της βιβλιοθήκης του Σ. Κοζάνη http://users.itia.ntua.gr/soulman/icoordstrans/

Πληροφορία
Τα αρχεία kml είναι αρχεία κειμένου με διάταξη xml, άρα μπορείτε να τα ανοίξετε με κάποιον επεξεργαστή κειμένου.
Τα αρχεία kmz είναι συμπιεσμένα αρχεία kml. Αν αλλάξετε την επέκταση τους σε zip, μπορείτε να τα αποσυμπιέσετε με κάποιο ανάλογο πρόγραμμα, αν θέλετε να τα ελέγξετε.

Το πρόγραμμα έχει μόνο μια εντολή, την kml η οποία εμφανίζει τις παρακάτω επιλογές:
[1]Εισαγωγή kml/kmz [2]Εξαγωγή με επιλογή [3]Εξαγωγή με δείγμα [0]<Εξοδος>:

 1. Εισάγει αρχεία kml/kmz. Κατά την αναζήτηση του αρχείου που θέλετε να εισάγετε, επιλέξτε στην αναδιπλούμενη λίστα kml ή kmz. Εξ ορισμού εμφανίζει τα αρχεία kml.
 2. Δημιουργεί αρχείο kmz από τα αντικείμενα που θα επιλέξετε.
 3. Επιλέγοντας κάποια αντικείμενα, λειτουργούν σαν φίλτρο για επιλογή. Αν θέλετε π.χ. να επιλέξετε μόνο polylines, δίνετε την επιλογή 3 και επιλέγετε μόνο μια. Ολες οι polylines του σχεδίου θα εξαχθούν σε αρχείο kmz.

Εισαγωγή αρχείου kml/kmz
Κατά την εισαγωγή ενός αρχείου google earth εισάγονται μόνο σημεία (Point) και γραμμές (LineString).
Τα σημεία εισάγονται σαν blocks που περιέχουν σαν attribute την ονομασία του σημείου (αν έχει δοθεί).
Οι γραμμές εισάγονται σαν 2D polylines.

Εξαγωγή αντικειμένων autocad σε αρχείο kmz
Τα αντικείμενα του autocad που μπορείτε επιλέξετε και να εξαχθούν σε αρχείο kmz είναι:

 • Point
 • Circle
 • Arc
 • Line
 • Polyline (2D/3D)
 • Text
 • Block
Παρατηρήσεις
 • Τα LINES, POLYLINES, CIRCLES, ARCS εξάγονται σαν διαδρομές
 • Τα POINTS εξάγονται σαν σήμανση μέρους χωρίς περιγραφή
 • Τα TEXT εξάγονται σαν σήμανση μέρους με περιγραφή. Οι συντ/νες που εξάγονται είναι εκείνες του σημείου εισαγωγής τους
 • Τα BLOCKS εξάγονται σαν σήμανση μέρους. Οι συντ/νες που εξάγονται είναι εκείνες του σημείου εισαγωγής τους. Αν περιέχουν attributes, το πρώτο από αυτά εξάγεται σαν περιγραφή

Εφαρμογές που περιέχονται στο αρχείο migetam.zip

Download Download migetam.zip