Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Δημιουργία κανάβου στο model space

Δείγμα κανάβου

Εντολή: axons
Οι συντεταγμένες είναι οι ανάλογες με το space που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνήθως έχει εφαρμογή στο Model Space (εκεί μάλλον σχεδιάζουμε όλοι κανονικά).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip