@ Επικοινωνία
Δημιουργία κανάβου στο model space
Δείγμα κανάβου

Οι συντεταγμένες είναι οι ανάλογες με το space που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνήθως έχει εφαρμογή στο Model Space (εκεί μάλλον σχεδιάζουμε όλοι κανονικά). Αν θελήσει κάποιος να βάλει συντεταγμένες Model Space σε Viewports στο Paper Space, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει την άλλη εφαρμογή που δημοσιεύω εδώ και η οποία χειρίζεται τα PaperSpace ViewPorts.
Η εντολή κατασκευής κανάβου τρέχει αν πληκτρολογήσετε axons στη γραμμή εντολών του AutoCad (βλέπε αρχείο βοήθειας). Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη.

Εφαρμογές που περιέχονται στο αρχείο migetam.zip


Download Download migetam.zip