Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Τα αρχεία υποστήριξης του Autocad

Αρχεία υποστήριξης θεωρούνται όλα τα αρχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Autocad. Από εκείνα που περιέχουν κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα υποστηρίζει (lisp, visual lisp, VB, C), μέχρι εκείνα που περιέχουν ορισμό γραμμών, patterns κ.λ.π. Για να τα βρει όμως και να τα διαβάσει θα πρέπει να του δηλώσουμε τη θέση τους. Προφανώς με την αρχική εγκατάσταση βάζει τα δικά του εκεί που θέλει και ξέρει που να τα βρει. Τα επόμενα όμως που θα εγκαταστήσουμε εμείς πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε τη θέση τους. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από τα μενού Tools>Options καρτέλα Support files search path. Μπορούμε εκεί να προσθέσουμε όσους φακέλους θέλουμε. Το AutoCad καθε φορά που θα χρειαστεί κάτι, θα το ψάχνει σε όλους αυτούς μέσα, μέχρι να το βρει.

Τα αρχεία acad.lsp και acaddoc.lsp
Αυτά τα δυο αρχεία είναι ιδιαίτερα για το autocad. Εκεί μέσα μπορούμε να βάλουμε ότι θέλουμε γιατί τα διαβάζει αυτόματα μόλις τα βρει. Θυμίζω ότι είναι αρχεία απλού κειμένου, άρα μπορούμε να επεξεργαστούμε με ένα απλό κειμενογράφο, όπως τον Notpad.

Η διαφορά των δύο αρχείων είναι η εξής. To acad.lsp υπήρξε από τις πρώτες εκδόσεις του autocad, το έχει κρατήσει για λόγους συμβατότητας και έχει εφαρμογή σε επίπεδο application. Δηλαδή διαβάζεται μόνο μια φορά κατά το άνοιγμα του autocad. Αν θέλουμε να το διαβάζει κάθε φορά που ανοίγουμε ένα σχέδιο πρέπει να το δηλώσουμε σαφώς στην επιλογή Tools>Options καρτέλα System και επιλογή "Load acad.lsp with every drawing".

Το acaddoc.lsp έχει εφαρμογή σε επίπεδο σχεδίου και διαβάζεται αυτόματα κάθε φορά που θα ανοίξετε ένα σχέδιο χωρίς να το δηλώσουμε πουθενά, αρκεί βέβαια να το βρει στο φάκελο του σχεδίου ή σε κάποιον φάκελο υποστήριξης.

Η σειρά που θα ψάξει το AutoCad όταν χρειαστεί κάτι είναι.
  1. Ο φάκελος που περιέχει το αρχείο που εργαζόμαστε. Σε ένα νέο σχέδιο που δεν έχει ακόμη αποθηκευθεί, περνά κατ' ευθείαν στην θέση 2
  2. Ο φάκελος που περιέχει το ίδιο το autocad (συνήθως το c:\program files\autocad version)
  3. Τους υπόλοιπους φακέλους που έχουμε δηλώσει στο Support files search path (με την σειρά που έχουν δηλωθεί)

Είναι σημαντικό να ξέρουμε τη σειρά που ψάχνει κάτι, για τον λόγο ότι μπορούμε να βάλουμε διαφορετικές διαμορφώσεις μέσα σε διαφορετικά αρχεία acaddoc.lsp, που βρίσκονται σε διαφορετικούς φακέλους και ανάλογα με το σχέδιο να έχουμε και την κατάλληλη διαμόρφωση. Δηλαδή κάθε σχέδιο μπορεί να συνοδεύεται και με διαφορετικό τέτοιο αρχείο, αφού η θέση που βρίσκεται το σχέδιο που δουλεύουμε, είναι και η πρώτη που ψάχνει για να φορτώσει το acaddoc.lsp.

Αν θέλετε διαφορετικές διαμορφώσεις για διαφορετικά σχέδια, αλλά θέλετε να χρησιμοποιείτε και κάποιες γενικές ρουτίνες, χρησιμοποιήσετε και τα δύο. Στο acad.lsp βάζετε τις γενικές ρουτίνες και στον φάκελο του σχεδίου βάζετε το acaddoc.lsp με την ειδική διαμόρφωση για το σχέδιο σας.

Σημείωση για τις εκδόσεις νεώτερες από την 2014.
Ολα τα παραπάνω ισχύουν για τις εκδόσεις του autocad πριν την 2014. Από εκεί και μετά προστέθηκαν δικλείδες ασφάλειας για τους φακέλους απ' όπου φορτώνονται τα διάφορα εκτελέσιμα αρχεία. Μια από αυτές τις δικλείδες είναι και η σειρά που ψάχνει για να βρει ένα τέτοιο. Εξ ορισμού αγνοείται η θέση του αρχείου dwg. Αν θέλουμε να το κάνει όπως και στις παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει η παράμετρος LEGACYCODESEARCH να είναι 1.

back Πίσω στα θέματα Autocad