Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Εργαλεία Autocad - Συλλογή MiGeTam

Στην εφαρμογή MiGeTam έχουν ενσωματωθεί αρκετές εντολές, ανεπτυγμένες κατά καιρούς ανάλογα με τις ανάγκες μου. Κάποιες από αυτές αναπτύχθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, πριν ακόμη το autocad ενσωματώσει αρκετά επί πλέον εργαλεία, που μας κάνουν σήμερα πιο εύκολη τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνω ότι, ακόμη και σήμερα κάποιες από αυτές είναι χρήσιμες, ιδιαίτερα στη περίπτωση που θα θελήσουμε να επεξεργαστούμε κανένα παλιό αρχείο. Επίσης υπάρχουν εντολές που καλύπτουν λειτουργίες, τις οποίες το autocad διαθέτει σε άλλες εφαρμογές του (π.χ. η εισαγωγή και εξαγωγή γεωαναφερμένων εικόνων).

Τα διάφορα αρχεία που περιέχουν τις εντολές σε κώδικα autolisp/visual lisp, συγκεντρώθηκαν και μεταγλωτίστηκαν σε αρχείο VLX, συμβατό με όλες τις εκδόσεις του autocad (μετά τη 2000). Επίσης, επειδή δεν είναι δυνατόν να θυμάται κανείς τις εντολές απ' έξω, δημιουργήθηκε μενού και μπάρα εργαλείων (toolbar) με ανάλογη ονομασία. Κάποιες από αυτές συνοδεύονται και με οδηγίες χρήσης.

Σημείωση 1. Το μενού, η μπάρα εργαλείων και η command line, είναι η μόνη διασύνδεση χρήστη με τις εντολές. Δεν υπάρχει υποστήριξη σε ribbon για τις νεώτερες εκδόσεις του autocad. Αν θελήσει κάποιος, πρέπει να το κάνει manual.

Σημείωση 2. Τα εικονίδια των toolbars δεν εμφανίζονται καλά στο σκοτεινό θέμα (dark scheme), που έχουν ενσωματώσει οι νεώτερες εκδόσεις του autocad.

Εγκατάσταση
Μπορείτε να εγκαταστήσεστε την εφαρμογή είτε αυτόματα, είτε manual. Δέστε το ανάλογο θέμα στη σελίδα Εφαρμογές Autocad


Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport, που υπήρχε στις παλαιότερες εκδόσεις μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και views με περιστροφή.

Download Download migetam.zip